500 BÀI HỌC KINH DOANH

500 BÀI HỌC KINH DOANH

Đây là bộ cẩm nang 500 bài học nhớ đời của start up toàn diện nhất về khởi nghiệp, kinh doanh, lãnh đạo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chứa đựng kiến thức, kinh nghiệm của những doanh nhân là cách shark hàng đầu. Như một người cố vấn cung cấp đường đi nước bước cho những người kinh doanh đặc biệt…