BẢO VỆ TIỀN

Coaching trực tiếp 1 - 1 cùng Phúc Tài Chính. Luyện tập áp dụng ra ngay kết quả tại chỗ.
Đừng chỉ tiết kiệm tiền, hãy làm những việc sau đây  
Làm kinh doanh nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Giáo dục tài chính  
Chủ đề vợ chồng, người thứ 3 - tuesday (gọi là toét đây cho vui), rồi ly hôn, ly dị, bóc phốt đầy rẫy ở trên mạng. Hôm nay chúng ta cùng đề cập vấn đề này dưới góc nhìn tài chính, của cả hai bên. Để làm sao đảm bảo quyền lợi của cả hai. Cũng như chia sẻ một góc nhìn mới đến bạn - một góc nhìn từ Phúc…
Tuyệt đối không bao giờ nói ra số tiền của mình - Giáo dục tài chính