Bộ video ngày học thứ ba


  Bộ video ngày học thứ ba

   
   

  Review tổng kết lại toàn bộ khóa học Vending Machine 3 ngày

   

  Khóa học Vending Machine: Gắn thông tin liên hệ vào trong web

   
   

  Coaching Vending Machine: Hướng dẫn chỉnh giao diện web

   

  Coaching Vending Machine: Cách chỉnh giao diện web

   
   

  Coaching Vending Machine: Cách up một loạt ảnh lên web của bạn

   
   

  Coaching Vending Machine: Cầm tay chỉ việc hướng dẫn chỉnh giao diện web

   

  Coaching Vending Machine: Gắn Form vào web để khách hàng mua hàng tự động

  Coaching Vending Machine: Test Form đăng ký gửi thông tin khách hàng về mail

   
   

  Luôn nhớ bảo khách hàng để lại feedback nhé bạn. Đó là báu vật của người kinh doanh

   
   
  Đồng hành cùng bạn cả đời!

  co-van-phuc-tai-chinh

   

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!