Buổi 1 - Nhóm 1 - Marketing 0 đồng


  Buổi học qua Zoom số 1 của nhóm 1: Anh Hưng, Chị Hoa Anh Đào, Em Kiệt, Em Hòa, Anh Bảy, Chị Hương, Anh Dương. 

  p.s: Đây là link được ẩn chỉ dành cho các thành viên Marketing 0 đồng. Vui lòng không chia sẻ ra bên ngoài. Trân trọng.

  Đồng hành cùng bạn cả đời!

  co-van-phuc-tai-chinh

   

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!