CHIẾN LƯỢC LÀM THUÊ

CHIẾN LƯỢC LÀM THUÊ

Để làm ông chủ tốt cần nhảy việc mấy lần, phải chuẩn bị những việc cần làm trước thời điểm khởi nghiệp bao lâu, làm thế nào để quản lý được một doanh nghiệp.
Một cuốn sách từ Phúc Tài Chính trân trọng gửi đến bạn