COACHING SÁCH 101

Đây là link bí mật dành riêng cho những thành viên đăng ký gói Coach 101 điều cần biết về tiền. Do đó, vui lòng không chia sẻ link này ra ngoài giúp Phúc Tài Chính nhé!. Cám ơn mọi người nhiều.

Điều 101: Chuyển hóa tài sản
Điều 100: Nhân viên đi theo
Điều 99: Làm cho chính mình
Điều 98: Cách sử dụng thời gian
Điều 97: Phát triển bản thân
Điều 96: Tạo sản phẩm cho chính mình
Điều 95: Tài sản khách hàng, mối quan hệ với khách hàng
Điều 94: Đâu mới đúng là tài sản thực. Long lanh chưa chắc đã là vàng
Điều 93: Đừng hướng đến làm giàu nhanh, hãy hướng đến giàu bền vững
Điều 92: Đầu tư bền vững
Điều 91: Lòng tham - chính bạn giết chết từng đồng tiền của bạn
Điều 90: Những kẻ thù thiêu rụi toàn bộ tiền đầu tư của bạn
Điều 89: Làm thế nào để đánh hơi những vụ đầu tư lừa đảo
Điều 88: Làm thế nào để có quyết định đầu tư đúng?
Điều 87: Đã đầu tư bạn phải xác định đến khả năng mất