COACHING TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nhiều người kinh doanh xây doanh nghiệp chết là bởi bài toán tài chính. Tiền, tiền toàn cúng vào tiêu sản. Trong khi, một doanh nghiệp chỉ sống lâu dài khi được dựng lên bởi các tài sản. Cứ cúng vào tiêu sản thì chỉ tầm hai ba năm là rụi, rụi rụi không ngóc lên lại được. Và một trong những lỗ hổng dẫn…
Hầu hết các doanh nghiệp, công ty mắc một vấn đề muôn thủa là: chi ra rất nhiều nhưng lại chẳng thấy tiền về đâu. Nhiều người cứ nghĩ khởi nghiệp, kinh doanh, lập doanh nghiệp, muốn thành công là phải chi tiền vào nhiều.Tuy nhiên bài toán thành công chưa bao giờ đơn giản như thế, có mỗi bỏ tiền vào…