ĐỂ TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ

ĐỂ TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ

Diễn thuyết trước đám đông không chỉ là một kỹ năng, mà chất lượng thực sự là một nghệ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học. Đó là tổ hợp của nhiều chuyên ngành như tâm lý, văn chương, xã hội học và tất cả kỹ thuật làm chủ bản thân nữa. Nghe cao siêu quá nhỉ! Nhưng sự thật là những người cùng tổ…
Một cuốn sách từ Phúc Tài Chính trân trọng gửi đến bạn