KHÓA HỌC TÀI CHÍNH KINH DOANH

Khóa học tháng 6/2020: Làm chủ tài chính doanh nghiệp, 20h - 23h, 5,6,7/06/2020. Trực tiếp qua Zoom
Chúng tôi đang gửi email đến hơn 1.000 người  để sắp xếp lớp và hướng dẫn thời gian học trực tuyến. Nếu  bạn đăng ký ngay, chúng tôi  cũng sẽ gửi luôn đến bạn!