NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH

NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH

Một cuốn sách từ Phúc Tài Chính trân trọng gửi đến bạn
Hướng dẫn cách đăng gói tài năng và kinh nghiệm của bạn vật báu hàng ngàn người săn đón. Sau khi đọc xong bạn sẽ biết cách làm thế nào để viết được cuốn sách đầu tiên của bạn. Và không chỉ thế bằng kinh nghiệm của Phúc Tài Chính sẽ giúp bạn tạo lặp được hệ thống bán sách không tưởng vạn người mê.