Với 5 buổi liên tiếp bóc tách, mổ xẻ những vấn đề tài chính nhức nhối khi kinh doanh. Phương pháp chiến lược với từng đồng tiền tài chính doanh nghiệp.
Hai tài sản lớn nhất bạn nhất định phải tạo dựng không sẽ mãi đi làm giàu cho người khác  
Tư vấn trực tiếp: Tạo nguồn thu nhập mới cho anh quản lý xe Vinfast siêu tiếng anh
Cứ làm sấp mặt vậy tại sao chưa giàu???