TÍCH LŨY TIỀN

Làm thế nào tích lũy tiền bạc?
Có phải tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu sau không?
Tại đây, bạn sẽ nắm rõ được chiến lược cho quỹ tiết kiệm dài hạn là gì. Để tránh việc đi làm vài năm, tích được một khoản, rồi lại bị móc mất hoặc tiêu tán hết. Những kiến thức trong bài huấn luyện hôm nay sẽ đảm bảo cho bạn một tương lai tài chính vững chắc ngay cả khi bạn không còn sức khỏe để lao…
Tiền tiết kiệm dài hạn đây là khoản tiền bạn tiết kiệm lâu dài 10 năm, 20 năm, dành cho lúc bạn và vợ chồng bạn về hưu. Đây là một khoản tích lũy an toàn. Để cho dù bạn kinh doanh có toang đến mấy, thì vẫn có một bức tường vững chắc để đảm bảo cuộc sống. Đó là một cái thế vô cùng lớn để bạn tiếp tục…