TỔNG HỢP BỘ VIDEO THỰC HÀNH


  Gói Coach Xây dựng tài sản kinh doanh gồm 36 video thực hành24 video Coaching trực tiếp sẽ được liên tục cập nhật thông tin kinh doanh mới và bàn luận sôi nổi các vấn đề trao đổi kinh doanh thực tế khi các thành viên Gói Coach book lịch Coaching. Trong quá trình thực hành, có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua zalo: 0325 652 206. Hân hạnh đồng hành và hỗ trợ bạn cả đời!

  123

  Chú ý: Đây là link bí mật chỉ có thành viên gói Coach Xây dựng tài sản kinh doanh có, nên bạn vui lòng không chia sẻ nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.

  Phần 1: Bộ 36 video thực hành

  Video 1: Bắt đầu hành trình Xây dựng TÀI SẢN kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp https://moneycoach.vn/video-1-bat-dau-hanh-trinh-xay-dung-tai-san-kinh-doanh-va-tai-chinh-doanh-nghiep
  Video 2: Nhất định phải tạo ra sản phẩm, kinh doanh bằng sản phẩm của mình https://moneycoach.vn/video-2-nhat-dinh-phai-tao-ra-san-pham-kinh-doanh-bang-san-pham-cua-minh
  Video 3: Mục tiêu kinh doanh https://moneycoach.vn/video-3-muc-tieu-kinh-doanh
  Video 4: Tư duy chi tiền công nghệ https://moneycoach.vn/video-4-tu-duy-chi-tien-cong-nghe
  Video 5: Nhân bản chủ doanh nghiệp https://moneycoach.vn/video-5-nhan-ban-chu-doanh-nghiep
  Video 6: Tư duy chi tiền doanh nghiệp https://moneycoach.vn/video-6-tu-duy-chi-tien-doanh-nghiep
  Video 7: Luyện tập CÔNG THỨC kinh doanh https://moneycoach.vn/video-7-luyen-tap-cong-thuc-kinh-doanh
  Video 8: Khi làm riêng có nên kết hợp làm chung với người khác? https://moneycoach.vn/video-8-khi-lam-rieng-co-nen-ket-hop-lam-chung-voi-nguoi-khac
  Video 9: BẢO LƯU GIÁ TRỊ - yếu tố then chốt cấu thành lên TÀI SẢN https://moneycoach.vn/video-9-bao-luu-gia-tri-yeu-to-then-chot-cau-thanh-len-tai-san
  Video 10: Hướng dẫn sử dụng bảng quản lý tài chính doanh nghiệp - các nguồn thu nhập https://moneycoach.vn/video-10-huong-dan-su-dung-bang-quan-ly-tai-chinh-doanh-nghiep-cac-nguon-thu-nhap
  Video 11: Thiết lập bộ từ khóa SEO khiến web của bạn hút khách hàng về tự động https://moneycoach.vn/video-11-thiet-lap-bo-tu-khoa-seo-khien-web-cua-ban-hut-khach-hang-ve-tu-dong
  Video 12: Hướng dẫn cách đăng bài web - đưa bộ từ SEO vào bài viết để tự động hóa https://moneycoach.vn/video-12-huong-dan-cach-dang-bai-web-dua-bo-tu-seo-vao-bai-viet-de-tu-dong-hoa
  Video 13: Cách thiết kế ảnh chuyên nghiệp trong vòng 5 phút https://moneycoach.vn/video-13-cach-thiet-ke-anh-chuyen-nghiep-trong-vong-5-phut
  Video 14: Hướng dẫn tạo kênh Youtube bắt mắt https://moneycoach.vn/video-14-huong-dan-tao-kenh-youtube-bat-mat
  Video 15: Hướng dẫn đăng SEO video biến video thành cỗ máy hút khách hàng tự động https://moneycoach.vn/video-15-huong-dan-dang-seo-video-bien-video-thanh-co-may-hut-khach-hang-tu-dong
  Video 16: Bao quát toàn hệ thống tư vấn, chăm sóc khách hàng tự động từ Getresponse https://moneycoach.vn/video-16-bao-quat-toan-he-thong-tu-van-cham-soc-khach-hang-tu-dong-tu-getresponse
  Video 17: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Getresponse được miễn phí 3 tháng sử dụng https://moneycoach.vn/video-17-huong-dan-dang-ky-tai-khoan-getresponse-duoc-mien-phi-3-thang-su-dung
  Video 18: Hướng dẫn thiết kế Landing Page tư vấn bán hàng tự động https://moneycoach.vn/video-18-huong-dan-thiet-ke-landing-page-tu-van-ban-hang-tu-dong
  Video 19: Hướng dẫn tạo Form gắn vào các bài viết web để khách hàng đăng ký tự động https://moneycoach.vn/video-19-huong-dan-tao-form-gan-vao-cac-bai-viet-web-de-khach-hang-dang-ky-tu-dong
  Video 20: Hướng dẫn tạo bộ Email Marketing gửi thông tin giữ liên lạc khách hàng tự động https://moneycoach.vn/video-20-huong-dan-tao-bo-email-marketing-gui-thong-tin-giu-lien-lac-khach-hang-tu-dong
  Video 21: Chiến thuật triển khai hệ thống Facebook hiệu quả nhất https://moneycoach.vn/video-21-chien-thuat-trien-khai-he-thong-facebook-hieu-qua-nhat
  Video 22: Giới thiệu phần mềm chat web tự động giúp hỗ trợ khách hàng tự động https://moneycoach.vn/video-22-gioi-thieu-phan-mem-chat-web-tu-dong-giup-ho-tro-khach-hang-tu-dong
  Video 23: Hướng dẫn cài đặt tawkto https://moneycoach.vn/video-23-huong-dan-cai-dat-tawkto
  Video 24: Hướng dẫn quảng cáo Google https://moneycoach.vn/video-24-huong-dan-quang-cao-google
  Video 25: Hướng dẫn quảng cáo Facebook https://moneycoach.vn/video-25-huong-dan-quang-cao-facebook
  Video 26: Vì sao bạn nhất định cần xây thành hệ thống kinh doanh trên Internet https://moneycoach.vn/video-26-vi-sao-ban-nhat-dinh-can-xay-thanh-he-thong-kinh-doanh-tren-internet
  Video 27: Xây dựng Phễu sản phẩm - Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp https://moneycoach.vn/video-27-xay-dung-pheu-san-pham-tai-san-lon-nhat-cua-doanh-nghiep
  Video 28: Tác động sâu - chiến thuật thu hút khách hàng đỉnh cao https://moneycoach.vn/video-28-tac-dong-sau-chien-thuat-thu-hut-khach-hang-dinh-cao
  Video 29: Marketing 0 đồng nội dung - Cốt lõi hệ thống kinh doanh https://moneycoach.vn/video-29-marketing-0-dong-noi-dung-cot-loi-he-thong-kinh-doanh
  Video 30: Tổng kết toàn bộ hệ thống kinh doanh tự động https://moneycoach.vn/video-30-tong-ket-toan-bo-he-thong-kinh-doanh-tu-dong
  Video 31: Tổng kết toàn bộ chiến dịch lan tỏa, quảng cáo https://moneycoach.vn/video-31-tong-ket-toan-bo-chien-dich-lan-toa-quang-cao
  Video 32: Cần tạo nhiều page facebook thông nhau https://moneycoach.vn/video-32-can-tao-nhieu-page-facebook-thong-nhau
  Video 33: Mất nick Facebook hệ thống vấn ok https://moneycoach.vn/video-33-mat-nick-facebook-he-thong-van-ok
  Video 34: Cách hủy các lời mời kết bạn đã gửi https://moneycoach.vn/video-34-cach-huy-cac-loi-moi-ket-ban-da-gui
  Video 35: Hướng dẫn seo hình ảnh https://moneycoach.vn/video-35-huong-dan-seo-hinh-anh
  Video 36: Sẵn sàng trả tiền cho công nghệ https://moneycoach.vn/video-36-san-sang-tra-tien-cho-cong-nghe

  Phần 2: Bộ 24 video Coaching trực tiếp

  Liên tục được cập nhật khi có các buổi Coaching cùng thành viên gói Coach, cùng các video chuyên sâu mới trong vòng 3 năm đồng hành tiếp theo.

  Phần 3: Hai gói Coach hỗ trợ

  Hai gói Coach chuyên sâu xây Vending webMarketing 0 đồng, nếu cần hỗ trợ chuyên sâu bạn có thể đăng ký thêm nhé!

  co-van-phuc-tai-chinh

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!