• Trang chủ
 • Video 34: Cách hủy các lời mời kết bạn đã gửi

  Video 34: Cách hủy các lời mời kết bạn đã gửi


  Video 34: Cách hủy các lời mời kết bạn đã gửi

  Bước 1: Đăng nhập facebook của bạn

  Bước 2: Bấm link: https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/

  Bước 3: Kéo xuống dưới cho hết trang

  Bước 4: Bấm F12

  Bước 5: Bấm Console 

  Bước 6: Copy mã code tại đây: https://docs.google.com/document/d/1Bp2KvspQgDaD5r_u4GV8zRKXMrSP_zqBAIU2ci5oB1g/edit?usp=sharing

               Và điền vào 

  Bước 7: Bấm Enter

  co-van-phuc-tai-chinh

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!