VIDEO BÁN HÀNG

VIDEO BÁN HÀNG

Một cuốn sách từ Phúc Tài Chính trân trọng gửi đến bạn
Bán hàng bằng video không còn là một cái gì đó quá mới mẻ, không thể nào mà bạn có thể quay một video và up lên Youtube mà không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Hãy đồng hàng cùng Phúc Tài Chính cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn rõ vấn đề cần biết để thành công